Collecties

Algemene informatie

Collecties De Muzeheerd

De Muzeheerd is de naam van de monumentale herenboerderij, waarin woonhuis, atelier, museum en beeldentuin van de kunstenaar Rob Møhlmann zijn ondergebracht. Een echt kunstenaarshuis dus. Alle hieronder genoemde collecties zijn onder die verzamelnaam samengebracht. Dit, omdat ze in strikte zin niet van het museum zijn, maar van de kunstenaar, die ze deels of grotendeels in zijn museum laat zien of daar permanent heeft ondergebracht. Verzamelen heeft de schilder altijd al in het bloed gezeten en als het ook maar even kon, kocht hij een oude ets, gravure of een prentje van bijvoorbeeld Jan Mankes. Vanaf ongeveer 1998 werd serieus begonnen met de opbouw van een collectie werken van eigentijdse collega’s. Voor deze collectie kozen Rob en Laura Møhlmann eigenlijk altijd samen de nieuwe aanwinsten uit en nooit waren ze het in hun uiteindelijke keuze met elkaar oneens. Na haar overlijden (2010) heeft Rob – aanvankelijk ook als troostaankopen – letterlijk alles in de strijd gegooid om schoonheid te verwerven. Eigentijds, stokoud, bekend, onbekend, verantwoord of onverantwoord, het maakte niet uit; alle reserves werden aangebroken. Alle deelcollecties kregen hierdoor een enorme boost, maar intussen is – uit lijfsbehoud van mens en museum – sinds ongeveer 2016 dit wilde beleid weer enigszins getemperd, al blijft een gestage verrijking van de collecties van De Muzeheerd het streven (zie ook: laatste aanwinst).

Collecties verzamelen is één ding, maar alle items etiketteren, beschrijven en fotograferen is een ander. Geprobeerd zal worden om in de loop der tijd alle collecties op eenvoudige wijze met foto en korte beschrijving op de website te plaatsen.

1. Collectie Hedendaagse Realistische & Figuratieve Kunst

Ruim 500 werken van ongeveer 150 gerenommeerde, hedendaagse realistisch of figuratief werkende, kunstenaars. Maar wat is hedendaags? Verschuift dat niet met de jaren? Zeker. Voor ‘hier en nu’ is als (altijd discutabele) grens van overlijden van de kunstenaar het jaar 1970 gekozen. Kunstenaars die hiervóór werkzaam waren en waarvan het werkzaam zwaartepunt zo om en nabij de twee Wereldoorlogen ligt (ca. 1920-1970), zijn opgenomen in de aparte Collectie Interbellum Kunst. Kunst in hoofdzaak daarná gemaakt, beschouwen we als hedendaags. De meeste kunstenaars die vertegenwoordigd zijn in deze collectie zijn thans (gelukkig nog onder ons en) in de leeftijd van circa 40 tot 80 jaar. Een veel kleiner deel is niet meer onder ons, maar was vooral ná 1970 nog actief als kunstenaar. Van deze Collectie zijn doorgaans grote of kleinere delen in het museum te zien.

Collectienummers: HRF-1, etc.

1a. De Schatkamer

Kleine Collectie Realistische & Figuratieve kunst

Kleine werken, veelal op briefkaartformaat, van tientallen collega’s van Rob Møhlmann. Zij verrasten tijdens de 15e ORT in 2013 de schilder met een heuse schatkist vol kleine kunstwerken. Deze zijn permanent in De Schatkamer ondergebracht.

Collectienummers: RFS-1, etc.

2. Collectie Rob Møhlmann

Deze omvat schilderijen, etsen en (pen)tekeningen (S, E, T) van de schilder Rob Møhlmann (1956). In elk geval is van de schilderijen een flink deel permanent te zien. Etsen en tekeningen vervaardigde de kunstenaar vrijwel alleen, en niet eens vaak, in de eerste 5 jaren van zijn loopbaan. Daarna ontstonden alleen nog olieverfschilderijen.

Collectienummers: RMS-1, etc. – RME-1, etc. – RMT-1, etc.

2a. Canto Collectie

Dit is een serie van 124 schilderijen, alle op het formaat van 40 x 30 cm en handelend over één en hetzelfde conservenblikje van het merk Canto. Rob Møhlmann werkte hieraan tussen 1982 en 1993. De volledige collectie (met realia en ‘invalkrabbels’) is permanent in het museum te zien.

Collectienummers: RMCC 1, etc.

3. Collectie Har Sanders – Schilderijen

Collectienummers: HSS-1, etc.

3a. Collectie Har Sanders – Grafiek

Het complete grafische oeuvre van Har Sanders, mét (kleur)varianten en 30 originele drukplaten. In depot; losbladig en dus zelden te zien.

Collectienummers: HSG-1, etc.

4. Collectie Arya Plaisier

Uit de nalatenschap van Arya Plaisier (1915-2010) kreeg Rob Møhlmann een kleine collectie van schilderijen, studies en enkele tekeningen (circa 40). De staat van vele werken was niet optimaal, maar deze wordt stukje bij beetje naar exposabel gebracht. Vaak is een aantal werken in het museum te zien.

Collectienummers:
APS-1, etc. – APT-1, etc.

5. Collectie Mankes – Werken

Originele Grafiek (met druk- en kleurvarianten) en tekeningen van Jan Mankes. Permanent ondergebracht in het Mankes Kabinet.

Collectienummers: JME-1, etc. – JMH-1, etc. – JMT-1, etc.

5a. Collectie Mankes – Manuscripten & Realia

Originele brieven, kaarten en enveloppen, plus originele stilleven voorwerpen (realia). Permanent ondergebracht in het Mankes Kabinet.

Collectienummers: JMMan-1, etc. – JMRea-1, etc.

5b. Collectie Mankes – Bibliografie

Boeken en catalogi over Jan Mankes of met werk van Jan Mankes van nog tijdens zijn leven tot nu. In de Kunstbibliotheek (niet in het museum) en een klein deel in het Mankes Kabinet.

Collectienummers: JMB-1, etc.

5c. Collectie Mankes – (Beeld)Biografie

Archief van contemporain beeldmateriaal (ansichtkaarten, foto’s), boeken en artikelen, vooral uit de periode rond 1890-1920, die de werk- en woonomgeving van Jan Mankes tonen, beschrijven of anderszins duiden. In depot en voor een klein deel in het Mankes Kabinet.

Collectienummers: JMBB-1, etc.

5d. Collectie Mankes – Tijdgenoten en Collega’s

Schilderijen, grafiek en tekeningen (S, G, T) uit de tijd rond 1900 (zeer divers).
Bij gelegenheid te zien.

Collectienummers: JMTS-1, etc. – JMTG-1, etc. – JMTT-1, etc.

6. Collectie  J.C. Busé

Verzameling van schilderijen, tekeningen, en grafiek (S, T, G) van Johannes Cornelis Busé (1891-1974) uit de periode dat hij als fulltime kunstenaar werkzaam was (circa 1910 tot circa 1930). Grootvader van de schilder Rob Møhlmann.
In de planning: kleine permanente ruimte, waarin regelmatig werken gewisseld gaan worden.

Collectienummers: JCBS-1, etc. – JCBT-1, etc. – JCBG-1, etc.

7. Collectie Interbellum Kunst

Kleine verzameling van werken van realistisch of figuratief werkende kunstenaars die vooral actief waren na de Eerste Wereldoorlog tot (kort na) de Tweede Wereldoorlog. Dit is een groepje realistisch-figuratief werkende kunstenaars die vaak klassiek doorwerkten, maar ook (enigszins) aangeraakt door de moderne(re) kunst. Soms in het museum te zien.

Collectienummers: IRF-1, etc.

8. Collectie Middeleeuwen

Kunst, beelden, gebruiksvoorwerpen en manuscripten uit de periode circa 1000-1500. Permanent te zien in kleine ruimte in het museum.

Collectienummers: ME-1, etc.

9a. Collectie Oude Kunst – Tekeningen & Schilderijen

Schilderijen en tekeningen, hoofdzakelijk uit de 17e eeuw. Permanent te zien op en bij de Grafiekzolder.

Collectienummers: OKT-1, etc. – OKS-1, etc.

9b. Collectie Oude Kunst – Grafiek

Gravures, etsen en houtsneden uit de 16e en 17e eeuw. Groot deel is permanent te zien op de Grafiekzolder.

Collectienummers: OKG-1, etc.

9c. Collectie Oude Kunst – (Gebruiks)Voorwerpen

Enkele tafels, stoelen, kasten, kisten, kandelaars, boeken en dergelijke; veelal uit de 17e eeuw. Deels te zien in het museum. 

Collectienummers: OKV-1, etc.

10a. Collectie Oud Glas – Romeins

Glas uit de Romeinse gebieden, veelal gemaakt in de periode 1e – 3e eeuw n. Chr. Niet in het museum.

Collectienummers: OGR-1, etc.

10b. Collectie Oud Glas – Gebruiksglas

Enig glaswerk uit de 17e en 18e eeuw; het meeste uit de periode 1800-1950. Niet in het museum.

Collectienummers: OGG-1, etc.

11. Collectie Kunstboeken

Kunstboeken (en catalogi en tijdschriften), algemeen of specifiek, over alle kunstverschijningsvormen vanaf de prehistorie tot de dag van vandaag. In de Kunstbibliotheek (niet in het museum).

Museum Møhlmann

Museum MøhlmannPin It on Pinterest